Contact

Contact zoeken met Sine Fortuna is eigenlijk erg eenvoudig. Stuur een – liefst ongenuanceerde – mail naar bestuur@sinefortuna.nl en alles komt goed. De praktijk leert dat de term ‘alles komt goed’ eigenlijk volkomen misplaatst is. En de kans dat je ooit iets van iemand hoort is dan ook haast 0.

Maar goed, je kan het proberen. Loop anders op dinsdagavond de Friends binnen zo rond 22:00 uur, dan zal er wel iemand zijn. Te herkennen zijn ze aan hun corpulentie en aanwezigheid.

Onafhankelijk Heerendispuut Sine Fortuna